מַא עָֹשִיר יַדּכֹֻל אַלנַּאר / וְלַא יֹֻגַאר מִן אַלגַּאר

מַא עָֹשִיר יַדּכֹֻל אַלנַּאר / וְלַא יֹֻגַאר מִן אַלגַּאר

תרגום: 
אין עשיר נכנס לאש, ולא יתקנא מן השכן.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

כיון שבעשרו עושה צדקה וחסד עם הבריות אין סכנה שייכנס לגיהנם, ואין חשש שיתקנא מאשרו של שכנו.