יְחִבּוּ אַלוְלַדּ – לְאַגּל אֻמֹּהּ:

יְחִבּוּ אַלוְלַדּ – לְאַגּל אֻמֹּהּ:

תרגום: 
אוהבים הילד -בגלל אמו.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

למשל זה שני פירושים: א. יש מי שאוהב את הילד כדי להתחבב על אמו ולרכוש את לבבה. ב. אהבת האב לבנו. כתוצאה מאהבתו לאשתו.