מלגות לסטודנטים

מלגת פרויקט התיעוד

המלגה מקרן פנחס יהודה בשיתוף האפוטרופוס הכללי

האגודה מעניקה מלגות מקרן פנחס יהודה מקרן ייעודית המנוהלת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. 

מלגה זו היא בגובה 5000 ש״ח

הזוכים במלגה זו מתחייבים להתנדבות בקהילה בהיקף של 60 שעות (בשנה), בתיעוד סיפורים אישיים של עולים מתימן. 

אפשר לבצע את התיעוד על בני המשפחה אם ישנם. 

 

הגשת מועמדות לשנת תשפ״א הסתיימה.

תשובות למלגה ינתנו עד 1/3/2012

 

מלגות נוספות

האגודה מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. 

גובה המלגה - 2000 ש״ח. 

הבקשות למילגה נבחנות על ידי ועדה מיוחדת של האגודה שחברים בה אנשי אקדמיה ואנשי ציבור.

הקריטריונים לקבלת המלגה הם

- רקע סוציואקונומי של המשפחה

- מצוינות אקדמית

- מעורבות חברתית

הגשת מועמדות לשנת תשפ״א הסתיימה.

תשובות למלגה ינתנו עד 1/3/2012

 

 

 

 

סטודנטים לתארים מתקדמים

כמו כן האגודה מעודדת ומעניקה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים בחקר יהדות תימן ותרבותה. 

סטודנטים העוסקים בחקר יהדות תימן מוזמנים לשלוח מייל לכתובת hatemanim@gmail.com