קורסים באקדמיה

קורס "השירה הערבית בדיואן של יהודי תימן"

בסמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ד, התקיים באוניברסיטה העברית בירושלים קורם "השירה הערבית בדיואן של יהודי תימן". הקורס התקיים ביוזמת האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל שבמזרח, קרן חבשוש והאוניברסיטה העברית בירושלים. 

את הקורס העביר ד"ר אורי מלמד מהאקדמיה ללשון העברית. 

בקורס נלמדו היסודות לניתוח השירה הכתובה בערבית בדיואן התימני וכן הובאו מקבילות מהשירה המוסלמית התימנית.