כֻּלַּין חֲבִּיבֹּהּ אַעלִיַא:

כֻּלַּין חֲבִּיבֹּהּ אַעלִיַא:

תרגום: 
כל אדם, אהובו נעלה על הכל.
תגיות אוצר הפתגמים: