על אוצר הפתגמים

אוצר המשלים והפתגמים התימניים. מתוך ספרו של מרדכי יצהארי.