חֲלַפַתּ אַלכְּרַאהַהּ / לַא תְּצַל לַא מְכַּאן מַא וְצֻלַתּ אַלמֲחִבַּהּ:

חֲלַפַתּ אַלכְּרַאהַהּ / לַא תְּצַל לַא מְכַּאן מַא וְצֻלַתּ אַלמֲחִבַּהּ:

תרגום: 
נשבעה השנאה, כי תגיע למקום שהגיעה האהבה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל כאשר הקנאה מעוררת יצר השנאה גוררת לפגיעה באהבה השוררת בין ידידים ואוהבים, ע"י רכילות והוצאת דיבה רעה נגד אחד האוהבים. המונה "כְּרַאהַהּ" משמש גם לשון מאיסות"