אִטלֻבּ אַלעַאפִיַהּ לְגַ'ירַךּ / תֲּגַּדּהַא לַךּ

אִטלֻבּ אַלעַאפִיַהּ לְגַ'ירַךּ / תֲּגַּדּהַא לַךּ

תרגום: 
בקש את הבריאות לזולתך תמצאנה לך.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

מעין: "כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, נענה תחלה" (בבא קמא צב).