מַא תַּאתִּי אלמֲצַאיִבּ, אִלַּא עֲלַא קַום אַללַּה אַלצַּאלְחִין

מַא תַּאתִּי אלמֲצַאיִבּ, אִלַּא עֲלַא קַום אַללַּה אַלצַּאלְחִין

תרגום: 
אין הפגעים באים, אלא על עם ה' הצדיקים.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

מעין: "צדיק ורע לו"