אַלגַּדַּהּ תְּגִּיש אַחסַן מִן אַלוַאלִַּה:

אַלגַּדַּהּ תְּגִּיש אַחסַן מִן אַלוַאלִַּה:

תרגום: 
הסבתא לא תהא יותר טובה מן האם.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל אעפ"י שבני הבנים - כבנים, יש הבדל בין  אהבת הסבתא לאהבת האם, שסבלה בהריונה ובלידתה ובגידול יוצאי חלציה.