אִדַ'א מֻרַאדַּךּ תִּלַאחִק אַלצַּ'יף – צֲ'רַבְּתּ אַלדִּמֶּהּ

אִדַ'א מֻרַאדַּךּ תִּלַאחִק אַלצַּ'יף – צֲ'רַבְּתּ אַלדִּמֶּהּ

תרגום: 
אם חפצך להניס את האורח, הכה את החתולה.
תגיות אוצר הפתגמים: