מַן קֲדּוּ טַבּעֹהּ/ לַוּ יִקטֻעוּ דִ'רַאעֹהּ

מַן קֲדּוּ טַבּעֹהּ/ לַוּ יִקטֻעוּ דִ'רַאעֹהּ

תרגום: 
מי שתמיד כך טבעו, (לא ישנהו) אפילו יכרתו זרועו
תגיות אוצר הפתגמים: