מַא תִּמדַּח אַלחֲרִיוַהּ, אִלַּא אֻמֻּהַא וְכַ'אלַתּהַא:

מַא תִּמדַּח אַלחֲרִיוַהּ, אִלַּא אֻמֻּהַא וְכַ'אלַתּהַא:

תרגום: 
תהלל הכלה, אלא אמה ודודתה.
תגיות אוצר הפתגמים: