אַלמֻוַּדִּע, נֻצף רַגַּאל:

אַלמֻוַּדִּע, נֻצף רַגַּאל:

תרגום: 
הסומך (על אחרים) מחצית אדם.
תגיות אוצר הפתגמים: