אִדַ'א אַצ'לְמַתּ, פֲקִף:

אִדַ'א אַצ'לְמַתּ, פֲקִף:

תרגום: 
אם חָֹשְכָה – עצור.
תגיות אוצר הפתגמים: