מַא דַּאמַתּ אַלגַּבּהַּהּ תְּלוּח / אִבּן קַחבִּהּ יְגִּי, וְאִבּן קַחבַּהּ יְרוּח:

מַא דַּאמַתּ אַלגַּבּהַּהּ תְּלוּח / אִבּן קַחבִּהּ יְגִּי, וְאִבּן קַחבַּהּ יְרוּח:

תרגום: 
כל עוד המצח מבריק, בן זונה יבוא, ובן זונה ילך.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

דבר יומרה בפי אישה צעירה כלפי אישה אחרת המגנה אותה שנישאה ונתגרשה פעמים אחדות.