יהדות חברה וקהילה

  לקריאת העלון לחץ כאן   btn_alon_iyar.jpg
קרא עוד
לק"י פרשת תזריע – מצורע תשפ"א פרשיות תזריע – מצורע עוסקות במצבים מיוחדים של האדם. החל מלידתו, שזו תופעה טבעית, שמחת הבן או הבת הנולדים ואין בה היבט של מחלה ועד לצרעת שהיא מחלה המתגלה באופן חיצוני כמחלת עור או באופן רוחני בלבד כעונש על חטא לשון הרע. רבות הן הפרשנויות העוסקות בדיני טומאה של המאכלות האסורות בפרשת שמיני שקדמה לפרשה זו ועד לדיני טומאת הצרעת כולל צרעת הבית. נחלקו חכמים האם במחלה ממש עוסק הכתוב או בהיבט רוחני שכולו הפקת לקחים על התנהלות האדם. אביא בקצרה היבטים שנראים לי מתאימים...
קרא עוד
  לק"י פרשת שמיני תשפ"א פרשת שמיני עוסקת בשני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון הוא הטלת הכהונה ועבודת המשכן והמקדש על משפחת אהרון הכהן. גולת הכותרת בפרשה זו, מותם של שני בני אהרון ביום החג השמיני לחנוכת הכהונה וראשית העבודה הסדירה במשכן. "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקרבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אתם. ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה' ". פירושים רבים ניתנו לאירוע קשה זה. מדרשי אגדה מייחסים לבני אהרן פגמים בהתנהלותם ובאורח חייהם. לא אחזור על פירושים...
קרא עוד

עמודים