יהדות חברה וקהילה

פרשת משפטים תשפ"א פרשת משפטים שזורה בפרשה שלפניה פרשת יתרו. בפרשת יתרו עדים אנו להתגלות על הר סיני, מתן עשרת הדברות שהן לב ליבה של התורה. בפרשת משפטים יורדת התורה, אחרי ה"הקולות והברקים", לפרטי המצוות, למערכת הוראות וכללים להתנהלות האדם בחיי יום יום במצבים שונים. ~ קשר נוסף בין שתי הפרשות ואלה המשפטים, ו' החיבור מחברת בין הפסוק האחרון בפרשת יתרו "ולא תעלה במעלת על מזבחי" לבין פרשת המשפטים או המשפטנים. כך מוצאים אנו במדרש במסכת סנהדרין האומר: "דרש בר קפרא: מה מקור הדין שאמרו חכמים "הוו מתונים...
קרא עוד
  לקריאת העלון לחץ כאן   btn_alon_adar.jpg
קרא עוד
חדש בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות  גיליון י״ח של כתב העת המדעי   תימא   בעריכת פרופ׳ יוסף יובל טובי שבט תשפ״א, 288 עמ׳    בגיליון מאמרים חדשים העוסקים בחקר יהדות תימן: מאמר של פרופ׳ יוסף יובל טובי השופך אור על גלות מוזע על פי כרוניקה מוסלמית מאותה תקופה, מאמר המשווה בין קהילת יהודי מחוית לקהילת יהודי אלשחאד׳יה מאת מנחם צוברי, מאמר העוסק בהלכות מהתקופה שלפני הרמב״ם בתימן מאת שי נגר, מאמר על תרבות הקינה של נשות תימן מאת פרופ׳ טובה גמליאל, מאמר על התנהלות המשרד הארצישראלי בעדן מאת דוד חוברי,...
קרא עוד

עמודים