האגודה

האגודה נרתמת לסייע למשפחות נזקקות לקראת חגי תשרי תשפ״ב

סלי המזון נעים בין הסכומים של 400 שקלים ל 1000 שקלים למשפחה. 

אנו פונים אליכם להיות שותפים ולתת יד למשפחות במצוקה על ידי תרומה כספית. 

כל התרומות מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 של מס הכנסה. 

 

 

השיר היום הרת עולם לקוח מתוך תפילת מוסף של שני ימי ראש השנה.

עמודים

Subscribe to האגודה