סיפורת

ספרי תמה תמימה

בערוב ימיו של סבה, ישבה שרית גרדוול אתו ועם סבתה, וביקשה לשמוע על קורות חייהם. למרבה צערה של הנכדה, הסב כבר לא היה מסוגל לספר, אך הסבתא לא חסכה בפרטים. הספר נפתח בילדותם של גיבוריו, חסן וחממה, בתימן, ומסתיים בזקנתם, כשהם ספונים בביתם בפרדס-חנה, מאושרים באיחודם, ורווים נחת מילדיהם ומנכדיהם.

הוספת מוצר: 
80.00₪
Subscribe to סיפורת