תימא

כתב העת תימא - כרך ז'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ז'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשס"א

הוספת מוצר: 
40.00₪

כתב העת תימא - כרך ט'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ט'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשס"ו

הוספת מוצר: 
40.00₪

כתב העת תימא - כרך י'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך י'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשס"ז

הוספת מוצר: 
40.00₪

כתב העת תימא - כרך יא'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך יא'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשע"א

הוספת מוצר: 
40.00₪

כתב העת תימא - כרך יב'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך יב'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשע"ב

 

לתוכן העניינים

הוספת מוצר: 
40.00₪

עמודים

Subscribe to תימא