כתבי עת

תהודה 30

כתב העת תהודה 30

בעריכת פרופ' יוסף טובי

הוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה תשע"ד

 

 

הוספת מוצר: 
30.00₪

כתב העת תהודה - גיליון 23

תהודה - בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

גיליון 23

עורך: ד"ר דני בר-מעוז

נתניה, תשס"ו

הוספת מוצר: 
30.00₪

כתב העת תהודה - גיליון 24

תהודה - בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

גיליון 23

עורך: ד"ר דני בר-מעוז

נתניה, תשס"ו

הוספת מוצר: 
30.00₪

כתב העת תהודה - גיליון 25

תהודה - בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

גיליון 25

עורך: ד"ר דני בר-מעוז

נתניה, תשס"ח

הוספת מוצר: 
30.00₪

כתב העת תהודה - גיליון 26

תהודה - בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

גיליון 26

עורך: ד"ר דני בר-מעוז

נתניה, תש"ע

הוספת מוצר: 
30.00₪

כתב העת תהודה - גיליון 27

תהודה - בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

גיליון 27

עורך: ד"ר פלטיאל גיאת

נתניה, תשס"ו

הוספת מוצר: 
30.00₪

כתב העת תהודה - גיליון 28

תהודה - בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

גיליון 28

עורך: ד"ר פלטיאל גיאת

נתניה, תשע"ב

הוספת מוצר: 
40.00₪

כתב העת תימא - כרך ב'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ב'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"א

הוספת מוצר: 
40.00₪

כתב העת תימא - כרך ג'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ג'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"ג

הוספת מוצר: 
40.00₪

עמודים

Subscribe to כתבי עת