מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

עלייתו ארצה של הרב עמרם קורח זצ"ל

עמ'
-

אלף שנות 'תפסיר' רס"ג: לקראת מהדורה ביקורתית של 'נוה שלום' לרב עמרם קרַח

עמ'
-

האם השלים הגאון הישיש הרב יחיא קאפח זצ"ל את מפעלו?

עמ'
-

'אבן ספיר' בערבית־יהודית תימנית: תרגומו של מָרִי יחיא אלקאפח

עמ'
-

פטירת הרה"ג יחיא קאפח ('הישיש') על פי תיאור נכדו שלום ושדי (וש̇צי)

עמ'
-

תעודה חדשה לתולדות משיחי השקר שֻׁכְר כֻׁחַיְל

עמ'
-

יסודות קוראניים בשיר על 'קִצַת יוסף' מאת עודד בן זכריה

עמ'
-

תוספות חדשות ל'כתר מלכות' לשלמה אבן גבירול מחיבור ר' יחיא בן אברהם חראזי

עמ'
-

כתבתב יד 'רכב אלהים' לרבי יצחק ונה: העתקת רבי פנחס בן גד הכהן מימי גלות מַוְזַע 1680

עמ'
-

ספר המוסר לר"ז אל̇̇צאהרי: טכניקות ספרותיות ותוכן

עמ'
-

כתובת שבאית חדשה והמסחר אל מעבר לפרת

עמ'
-

מפעמי הניגון: יוצאים מהלב וחודרים ללב

עמ'
-

סגנונות משולבים ביצירתה המוזיקלית של עופרה חזה

עמ'
-

שרה לוי–תנאי: מסיפור למחול, ראשי פרקים של התחלה (1947-1927)

עמ'
-

מאפיינים מוסיקליים בקריאת התורה של יהודי עדן

עמ'
-

נעימת המשנה ומקצבה בקהילת צנעא

עמ'
-

שירי משוררים על רבי שָלֵם שבזי

עמ'
-

הדיוואן של יהודי חבאן: המחקר האחרון של יעל שי ז"ל

עמ'
-

ביצוע המושח בשירה ובריקוד במסורת תימן

עמ'
-

ילדות תימניות עובדות בתקופת היישוב

עמ'
-

לחם מצווה

עמ'
-

תשלום המוהר בקרב היהודים בתימן

עמ'
-

הפתגם ככלי להעברת חכמה בקרב נשי תימן

עמ'
-

השתקפות חכמת החיים של יהודי תימן בפתגמיהם בנושא זיווג וזוגיות

עמ'
-

אילת אטינגר ופלטיאל גיאת

עמ'
-

Pages