בִּיחִבּ בִּלמֲֹשַאפִר / וַלקַלבּ כַּאפִר:

בִּיחִבּ בִּלמֲֹשַאפִר / וַלקַלבּ כַּאפִר:

תרגום: 
נושק בשפתיו, ובלבו כופר.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

מעין זה: "בפיו שלום ידבר וקרבו ישים ארבו" (ירמיה ט, ז)