אִדַ'א רְאַיתּ אַלגִּמאל תִּרכַּבּ אַלבְּגַ'אל, קֻל גַּלּ אַללַּהּ:

אִדַ'א רְאַיתּ אַלגִּמאל תִּרכַּבּ אַלבְּגַ'אל, קֻל גַּלּ אַללַּהּ:

תרגום: 
אם ראית הגמלים רוכבים על הפרדים, אמור: יתעלה שמו.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

כיון שפעולה זו נוגדת את חוקי הטבע שנקבעו בצו הבריאה.