אַלבִּנְתּ לַא בַּאתַּתּ / אִנדֻ'קהַא לִאלכֲּלַבַּאתּ:

אַלבִּנְתּ לַא בַּאתַּתּ / אִנדֻ'קהַא לִאלכֲּלַבַּאתּ:

תרגום: 
הבת אם לנה (מחוץ לבית), השליכנה לכלבים.
תגיות אוצר הפתגמים: