אַלמֲלִיח / וַסְט בַּיתֹּהּ מֻסתֲּרִיח

אַלמֲלִיח / וַסְט בַּיתֹּהּ מֻסתֲּרִיח

תרגום: 
הטוב, בביתו ישב לבטח.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

כיון שהוא מנהל חייו בדרכי ההגינות, אהוב על הבריות ואהוב בתוך ביתו.