אַלבֲּרִי – חַשַּד וַגְּרִי

אַלבֲּרִי – חַשַּד וַגְּרִי

תרגום: 
הזכאי – שנס מתניו ורץ
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

אדם זך וחף מכל פשע משנס מתניו ויוצא בקומה זקופה בתוך הקהל מבלי לחשוש מרכילות הבריות