אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אלוַהְם – קַתַּאל

החשד - ממית

אַלוַארִת', יֻפַלִּק פִי אלגֻּבַּא

היורש – יבקע עצים בגג
Meaning: 

כיון שהוא לא טרח ועמל בבניית הבית אלא קיבל אותו בירושה, אינו מקפיד לשמור שלא יינזק, ואעפ"י שנשחב לרכושו אן לו תחושת אחריות ומרשה לעצמו לבקע עצים בגג הבית, פעולה שמערערת תקרתו וקירותיו. 

אַלאַקצַ'ע, לַא יְעַייִּר אַלאַקצַ'ע

הקרח – אל יבייש קרח
Meaning: 

רוצה לומר, מפני שהוא מכלים זולתו במום שהוא עצמו לקוי בו, ובלשון חז"ל: מום שבך אל תאמר לחברך (בבא מציעא, נט' ע"ב)

אַלאַסתַּאר / תֻּגַ'טִּי אַלאַבּצַאר

היוהרנות – תאפיל על התבונה
Meaning: 

אדם המתנשא ביכולתו הרוחנית או השכלית גורם לעצמו להיות מונע ע"י דחפים נסערים ולהקלע לשגיונות ולאיבוד ההבחנה השכלית

אִטלֻבּ אַלעִלְם, מִן אַלמַהְדּ / אִלַי' אַללַּחְדּ

בקש החכמה מהעריסה עד הקבר
Meaning: 

אדם הרוצה להחכים יותר, יקדיש רוב עתותיו הפנויות כדי ללמוד, כי מי שמבקש חכמה יתמיד בכך מימי ילדותו עד סוף ימיו

אַווַּל אַלשִׁגְּרַהּ קֻחטַהּ, וֲבֻּדּעִהַא וַרֲקַתַּין

ראשית האילן גרעין, וניצניו שני עלים
Meaning: 

רמז למריבה המתחילה בהחלפת מלים אחדות, ומתפתחת לסכסוך רב ממדים שאחריתו מי ישורנו

אִדִּי לֹהּ / עֲלַי קַדְּר עַקְלֹהּ

התנהג אתו לפי שיעור שכלו

אִדַ'א כַּאן צַאחִבַּךּ מַגּנוּן, פַכּוּן אַנְתּ מַעקוּל

אם חברך טפש, היה אתה נבון

אִדַ'א אֲרִדְּת תַּחיַא, פֲמוּת

אם תרצה לחיות – התנהג כמת
Meaning: 

אם האדם רוצה לחיות חיי שלוה, יתרחק מהאירועים הגורמים לשנאה בעיני הבריות. במלים אחרות: שפלות רוח מונעת חרון אף מצד האדם עצמו ומצד הבריות, וע"י כך, מאריך האדם את חייו

אִבְּן אלמֻנַא / מַא פִיהּ הֲנַא

בן הפינוקים – אין הנאה ממנו
Meaning: 

בן שהוריו פינקוהו לאורך כל הדרך, לא יראו ממנו נחת, כיוון שלא דאגו לחנכו לארחיות ויזמה אישית, והתוצאה מכך שבבגרותו היה חסר מוטיבציה אישית

אִבְּזִי יַא בַּאזִיַהּ, וַאנַא שַׁא אַערִף מַן אַהלִי

גדליני האומנת ואני שאכיר את משפחתי
Meaning: 

שאין אדם יכול להתנכר למשפחתו ולהוריו הטבעיים, אפילו גדל בחיקה של אומנת וגדל בסביבה אחרת לסביבתו הטבעית

אֲבּוךּ אַשׁתְּגַ'ל בּלפַאס, וְאַנתּ בִּלקַדּוּם

אביך עבד בגרזן, ואתה בקרדום

Pages