קרח, שלום בן יוסף

קרח, שלום בן יוסף

מקובל. חי ופעל בצנעא במאה ה-16-17. חיבורו 'ספר סגולות' (מהדורת מ' חלמיש, רמת גן) נכתב בין השנים 1597-1611 ונזכר בסידור 'חידושין' לר"י מה. מספרי הקבלה הראשונים בתימן וקדם לספר 'לחם שלמה' לר' שלמה הכהן. הספר נשמר בעותקים רבים.