דיואן גרמי

הדיואן הגדול

כתב יד זה השתמר בספרייתו של ר' יוסף כהן פנחס, יקיר החינוך בהסתדרות המורים בישראל ויקיר העיר רמלה. ייחודו של דיואן זה בראש ובראשונה שהוא מנוקד כולו. הכתב רהוט והניקוד משקף מסורת הגיה חשובה של שירי הדיואן. בנוסף הדיואן הינו מקיף ביותר ומכיל שירים רבים שלא עלו  עדיין על מכבש הדפוס

כתב יד זה יצא במהדורת פקסימיליה מוגבלת ל 100 עותקים על ידי מר שמואל גרמי, מייסד מכון כתבי היד באגודה לטיפוח חברה ותרבות. 

דבר המהדיר / מר שמואל גרמי

זכות גדולה נפלה בחלקי באהבתי כתבי היד התימניים לאספם ולשמרם. בראשונה כתחביב שהנאתו מרובה אך בהמשך הפך למשימה מחקרית ולתשוקה לחלוק הנאה זו עם הרבים. 

עדת יהודי תימן היא היחידה מבין עדות ישראל המשופעת בכתבי יד בכל הנושאים הרוחניים ואין בית בעדה זו שלא ימצא בו כתב יד אחד לפחות שהשתמר מדורות, בעיקר בשל אהבת מסורת אבות. בספריות העולם וכן בבית הספרים הלאומי שליד האוניברסיטה העברית ובמוסדות מחקר אחרים, מהווים כתבי יד של יהודי תימן את רוב האוספים שבכללם ספרי תפלה, תאג'ים, מדרשים וספרי שירה המכונים דיואנים. ההנאה וההתעלות בעת עיון בתבי יד וקריאה מתוכם אינה דומה מבחינה רגשית וחזותית למעיין בספרים שאותיותיהם הוסדרו בדפוס. 

מרבית כתבי היד של יהודי תימן שמורים בגנזים ציבוריים ובאוספים פרטיים ואין אפשרות לבני הדור הצעיר מקרב יוצאי תימן ובני עדות אחרות לחוש ולהתבשם מיפיים של כתבי היד אלא על ידי הוצאתם לאור בצילום ובטכניקה של הצגת המתכנת המקורית. זכיתי וזיכיתי את הרבים בתכלאל ירושלים שהוצא לאור בצילום ובצבעים המרהיבים את העין באיוריו המיוחדים ובכתיבתו הנאה. התכלאל זכה לשבחים רבים בצבור והעתונות הישראלית והלועזית והגדיל לעשות הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שבירך על המוגמר בלשון זו: "ראה ראיתי את סדור תפלות כל השנה תכלאל ירושלים שנכתב בכתב יד והוצא במהדורה נאה ויאה המושכת את העין יפה בתכנן עם הערות והארות מראי מקומות וקיצור דינים, מעשה ידי אומן נטע נאמן". גם סגן ראש הממשלה ושר החנוך והתרבות מר יצחק נבון כתב:  "הנני לברכך על היזמה הכשרון והמאמץ שבההדרה המעולה. מאמציך הניבו תעודה מענינת וחשובה לתרבות היהודית לדורותיה". 

דברים אלה וכן הכרת תודתו של הציבור הרחב עודדוני להמשיך ולזכות את הרבים בדיואן זה שמצאתי בגנזי חברי וידידי המשורר והמחנך מר יוסף כהן פנחס. על תיאורו והמצוי בו וכן על שירת יהודי תימן כתב בהרחבה מקיפה ידידיורעי מרדכי יצהרי במבוא לדיואן זה. 

אבי המנוח ר' יחיא בן שלום גראמה זצ"ל, עסק באיסוף כתבי יד ובהפצת ספרי קודש בין יהודי תימן בארץ ישראל. למרות שחי בדוחק רב שאף תמיד להשאיר בידו כתבי יד וספרים נדירים. תהא הוצאה מהודרת זו של הדיואן ציון למנוחת נפש אבי על פעלו וכן למנוחת נפש אמי צביה בת ר' שלמה עאשרי זצ"ל. 

ואחתום בברכות נאמנות לנשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות בישראל מר עובדיה בן שלום וליו"ר הועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים מר ציון גרמי על העידוד הרב שזכיתי לו בהפצת תכלאל ירושלים ושעודדוני להוצאת דיואן יקר זה בצורתו המקורית

דוגמא לשיר מהדיואן. 

https://teman.org.il/sites/default/files/diwan_garami1.jpg